WYKONUJEMY PROJEKTY BUDYNKÓW I OPRACOWANIA URBANISTYCZNE
Spółdzielnia PRO ARTE istnieje od 1985 roku, działalność gospodarczą prowadzi od 1987 roku.
Członkowie Spółdzielni zorganizowani są w Autorskich Pracowniach Projektowych, zajmujących się projektowaniem architektury i planami urbanistycznymi.
Autorskie Pracownie Projektowe zorganizowane są i prowadzą dzałalność według zasad i w miejscach (lokalach) określonych przez autora lub autorów danej Pracowni.
Autorzy prowadzący poszczególnych pracowni i ich kierownicy mają wymagane przepisami uprawnienia projektowe i są członkami Izby Architektów i Izby Urbanistów

W pracowniach architektonicznych wykonano od początku działalności 410 projektow w tym zrealizowano około 120 obiektów.

W pracowniach urbanistycznych wykonano dotychczas:

- 54 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym;
- 6 studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- ponad 36 prognoz skutków ekonomicznych uchwalenia planu miejscowego
- ponad 35 prognoz oceny oddziaływania planów miejscowych na środowisko przyrodnicze.
Pro ArtePRO ARTE Spółdzielnia Architektów, ul. Narbutta 42/10 02-541 Warszawa, NIP: 525-001-10-71
tel. +4822 848 00 21, e-mail: spoldzielnia@pro-arte.com.pl
Adres wydrukowanej strony: http://www.pro-arte.com.pl/Wydrukowano dnia 04-12-2021© PRO ARTE Spółdzielnia Architektów 2008 - 2021