WYKONUJEMY PROJEKTY BUDYNKÓW I OPRACOWANIA URBANISTYCZNE
Pracownie urbanistyczne zajmują się wszystkimi zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym oraz z czynnościami i formalnościami związanymi z ich powstawaniem, zatwierdzaniem i opiniowaniem, mogą m.in. przygotować:

 • projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przeprowadzić w imieniu gminy proces opiniowania i uzgodnień,
 • projekt miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzić w imieniu gminy proces opiniowania i uzgodnień,
 • projekt decyzji:
  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  o ustaleniu warunków zabudowyo ustaleniu lokalizacji drogi oraz przeprowadzić w imieniu organu wydajacego decyzję proces opiniowania i uzgodnień
 • opracowania analityczne i oceny których konieczność wykonania wynika z art. 14 i art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Pracownie urbanistyczne wykonują także specjalistyczne opracowania pomagające spółdzielniom mieszkaniowym w ustaleniu przedmiotu odrębnej własności lokali
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ustaleniu warunków zabudowy o ustaleniu lokalizacji drogi.

Pro ArtePRO ARTE Spółdzielnia Architektów, ul. Narbutta 42/10 02-541 Warszawa, NIP: 525-001-10-71
tel. +4822 848 00 21, e-mail: spoldzielnia@pro-arte.com.pl
Adres wydrukowanej strony: http://www.pro-arte.com.pl/urbanistyka.htmlWydrukowano dnia 20-02-2020© PRO ARTE Spółdzielnia Architektów 2008 - 2020