WYKONUJEMY PROJEKTY BUDYNKÓW I OPRACOWANIA URBANISTYCZNE
Poszczególne pracownie archtektoniczne wykonują prace studialne projektowe i prowadzą nadzory autorskie w zakresie architektury i projektów wnętrz. W pracowniach wykonywane są wszystkie projekty objęte działalnością architekta w oparciu o Prawo Budowlane i przepisy z nim związane oraz w oparciu o Polskie Normy
Wykonujemy kompleksowe projekty budynków i projekty wnętrz zawierające pełne, wymagane przepisami rozwiązania w zakresie architektury, konstrukcji budynku, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz technologii i rozwiązań specjalistycznych. Następnie w trakcie realizacji budynków czy wnętrz prowadzimy autorkie nadzory autorskie.

Przykładowo wykonujemy projekty budynków w następujących fazach
  • opracowania studialne i analizy - obejmujące ustalony ze zleceniodawcą zakres np studia form zabudowy zwiazanych z określonym stylem; analizy chłonności zabudowy;
  • projekty koncepcyjne
  • obejmujące np. następujący zakres: architekturę łącznie z wizualizacją, kocepcję konstrukcji, rozwiązań instalacyjnych i specjalistycznych w zależności od ustaleń i potrzeb zleceniodawcy;
  • projekty budowlane w pełnym, wymaganym przepisami prawa budowlanego, zakresie ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa budowlanego, warunków zabudowy lub ustaleń planu miejscowego uzgodnieniami i oprocowaniami specjalistycznymi np. dot ochrony środowiska, ochrony przed hałasem itp.
  • projekty przetargowe
    - obejmujące pełny, uzgodniony z inwestorem obiektu, zakres opracowań kosztorysowo-rzeczowych w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych oraz projekty instalacji i zagospodarowania na zewnętrz budynków (przyłącza, sieci infrastruktury, drogi, zieleń) ,pozwalający określić zakres rzeczowo-kosztowy robót objęty przetargiem.
  • projekty wykonawcze
    - w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego i ustaleniami ze zleceniodawcą, kompleksowe lub składające się z wybranych opracowań branżowych lub specjalistycznych. Przykładowo kompletne projekty wykonawcze w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji wewnętrznych i projekty instalacji i zagospodarowania na zewnętrz budynków (przyłącza, sieci infrastruktury, drogi, zieleń), opracowania kosztorysowe.
Pro ArtePRO ARTE Spółdzielnia Architektów, ul. Narbutta 42/10 02-541 Warszawa, NIP: 525-001-10-71
tel. +4822 848 00 21, e-mail: spoldzielnia@pro-arte.com.pl
Adres wydrukowanej strony: http://www.pro-arte.com.pl/zakres-dzialalnosci.htmlWydrukowano dnia 04-12-2021© PRO ARTE Spółdzielnia Architektów 2008 - 2021